Όροι χρήσης & Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (“Δήλωση” ή “Όροι”) έχει δημιουργηθεί με βάση τις Αρχές λειτουργίας του Eikonografies.com  και προσδιορίζει τους όρους παροχής υπηρεσιών που διέπουν τη σχέση μας με τους χρήστες και όσους αλληλεπιδρούν με το Εικονογραφίες, καθώς και τις εμπορικές ονομασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Eikonografies.com, που αναφέρονται ως “Υπηρεσίες του Eikonografies.com ” ή “Υπηρεσίες”. Χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Eikonografies.com συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις της, όπως καταρτίζονται κατά διαστήματα σύμφωνα με την Ενότητα 13 που ακολουθεί. Επιπλέον, στο τέλος αυτού του εγγράφου θα βρείτε διάφορους πόρους που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Eikonografies.com και τη λειτουργία του Eikonografies.com.

Δεδομένου ότι το Eikonografies.com παρέχει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε συμπληρωματικούς όρους που αφορούν την αλληλεπίδρασή σας με μια συγκεκριμένη εφαρμογή, προϊόν ή υπηρεσία. Στο βαθμό που οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι έρχονται σε διένεξη με την παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η χρήση της εφαρμογής, του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα διέπεται από τους σχετικούς συμπληρωματικούς όρους σε ό,τι αφορά την έκταση της διένεξης.

 

Απόρρητο

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία του απορρήτου. Η Πολιτική δεδομένων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Eikonografies.com για να επικοινωνήσετε και να κοινοποιήσετε περιεχόμενο σε άλλους χρήστες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Προτείνουμε να διαβάσετε και να χρησιμοποιείτε την Πολιτική δεδομένων ώστε να λαμβάνετε τις αποφάσεις σας γνωρίζοντας όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

 

Κοινοποίηση περιεχομένου και πληροφοριών

Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύετε στο Eikonografies.com σάς ανήκει και μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου και εφαρμογών. Επιπλέον:

  1. Για το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, π.χ. φωτογραφίες και βίντεο (περιεχόμενο ΙΡ), μας εκχωρείτε την παρακάτω ρητή άδεια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου και εφαρμογών που έχετε ορίσει: Μας παρέχετε μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη και δωρεάν παγκόσμια άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου IP, το οποίο δημοσιεύετε στο Eikonografies.com ή σε σχέση με αυτό (Άδεια χρήσης IP). Η συγκεκριμένη Άδεια χρήσης IP παύει να ισχύει σε περίπτωση που διαγράψετε το περιεχόμενο IP ή το λογαριασμό σας, εκτός αν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.
  2. Όταν επιλέγετε τη διαγραφή περιεχομένου IP, το περιεχόμενο διαγράφεται όπως ακριβώς και όταν αδειάζετε τον κάδο ανακύκλωσης ενός υπολογιστή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους).
  3. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να σας ζητήσει άδεια πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας, καθώς και σε περιεχόμενο και πληροφορίες που σάς έχουν κοινοποιήσει άλλοι χρήστες.  Απαιτούμε από τις εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών το σεβασμό του προσωπικού απορρήτου των χρηστών, ενώ η συμφωνία που συνάπτετε με την εκάστοτε εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κάθε εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει και να μεταβιβάζει το εν λόγω περιεχόμενο και τις πληροφορίες
  4. Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση “Δημόσια”, επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο Eikonografies.com, την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπό σας (π.χ. το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας).
  5. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με το Eikonografies.com, ωστόσο κατανοείτε ότι μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα σχόλια και τις προτάσεις χωρίς καμία υποχρέωση ανταμοιβής προς εσάς (όπως και εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τα παρέχετε).

 

Ασφάλεια

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρούμε το Eikonografies.com ασφαλές, ωστόσο δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία σχετική εγγύηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του ιστότοπου του Eikonografies.com, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, η οποία περιλαμβάνει την από μέρους σας ανάληψη των εξής δεσμεύσεων:

  1. Δεν θα δημοσιεύετε μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές πληροφορίες (π.χ. σπαμ) στο Eikonografies.com.
  2. Δεν θα συλλέγετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών και δεν θα αποκτάτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πρόσβαση στο Eikonografies.com, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα (όπως προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, “αράχνες” [spiders ή scrapers]), χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.
  3. Δεν θα συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, όπως σχήματα πυραμίδας, μέσω του Eikonografies.com.
  4. Δεν θα ανεβάζετε ιούς ή άλλα είδη κακόβουλου κώδικα.
  5. Δεν θα προσπαθείτε να αποσπάσετε τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
  6. Δεν θα τρομοκρατείτε, απειλείτε ή παρενοχλείτε κανένα χρήστη.
  7. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο που περιλαμβάνει ρητορική μίσους, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό, υποκινεί τη βία ή περιέχει γυμνές εικόνες και έντονες ή αδικαιολόγητες σκηνές βίας.
  8. Δεν θα αναπτύσσετε και δεν θα διαχειρίζεστε εφαρμογές τρίτων με περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ, την αναζήτηση γνωριμιών ή άλλο περιεχόμενο που προορίζεται μόνο για ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων), χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων περιορισμών ηλικίας.
  9. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Eikonografies.com για οποιαδήποτε παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή διακριτική μεταχείριση.
  10. Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση του Eikonografies.com, όπως επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας ή παρεμβολές στην απόδοση σελίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του Eikonografies.com.
  11. Δεν θα διευκολύνετε και δεν θα ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.

 

Δημιουργία και ασφάλεια λογαριασμού

Οι χρήστες του Eikonografies.com παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία και επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε σχετικά με τη δημιουργία και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας:

  1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Eikonografies.com και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χωρίς τη σχετική άδεια.
  2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
  3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς τη σχετική άδεια από εμάς.
  4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας Χρονολόγιο για εμπορικούς σκοπούς.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Eikonografies.com εάν είστε κάτω των 13 ετών.
  6. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Eikonografies.com εάν έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.
  7. Θα φροντίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  8. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας (ή το μυστικό σας κλειδί, αν είστε προγραμματιστής), δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβαίνετε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
  9. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Σελίδας ή εφαρμογής διαχειρίζεστε) σε τρίτους χωρίς να εξασφαλίσετε την απαραίτητη γραπτή άδεια από εμάς.
  10. Αν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό ή τη Σελίδα σας που κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, αν ένας κάτοχος εμπορικού σήματος υποβάλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με το πραγματικό όνομα του χρήστη), διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη.

 

Προστασία δικαιωμάτων τρίτων προσώπων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων και περιμένουμε το ίδιο και από εσάς.

  1. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβαίνετε σε καμία ενέργεια στο Eikonografies.com που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Μπορούμε να καταργήσουμε το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που δημοσιεύετε στο Eikonografies.com, αν θεωρούμε ότι παραβιάζουν τους όρους της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
  3. Σας παρέχουμε εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε..
  4. Αν καταργήσουμε το περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτου και θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
  5. Σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων από μέρους σας, θα κλείσουμε το λογαριασμό σας, αν χρειαστεί.
  6. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε δικό μας περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα παρόμοια σήματα που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση, παρά μόνο εφόσον επιτρέπεται από τις Οδηγίες χρήσης εμπορικών ονομάτων ή έχετε εξασφαλίσει την άδειά μας εγγράφως.
  7. Αν συλλέγετε πληροφορίες από χρήστες, οφείλετε: να εξασφαλίσετε τη συναίνεσή τους, να αποσαφηνίσετε ότι η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από εσάς (και όχι από το Eikonografies.com) και να δημοσιεύσετε μια πολιτική περί απορρήτου στην οποία θα εξηγείτε τους σκοπούς της συλλογής και τους τρόπους χρήσης αυτών των πληροφοριών.
  8. Δεν θα δημοσιεύετε έγγραφα ταυτοποίησης ή ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους στο Eikonografies.com.
  9. Δεν θα προσθέτετε χρήστες με ετικέτες και δεν θα στέλνετε προσκλήσεις μέσω email σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το Eikonografies.com, χωρίς τη συναίνεσή τους. Το Eikonografies.com προσφέρει στους χρήστες εργαλεία αναφοράς που τους επιτρέπουν να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με την προσθήκη ετικετών.

 

Κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές

Προς το παρόν, οι υπηρεσίες μας για κινητά διατίθενται δωρεάν. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονικές τιμές και χρεώσεις του παρόχου σας, όπως είναι οι χρεώσεις για την αποστολή μηνυμάτων και οι χρεώσεις δεδομένων.

 1. Σε περίπτωση που αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στο Eikonografies.com εντός 48 ωρών, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι τα μηνύματά σας δεν θα αποστέλλονται στον παλιό αριθμό.
 2. Συναινείτε και παρέχετε όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα που επιτρέπουν στους χρήστες να συγχρονίζουν (ακόμη και μέσω εφαρμογών) τις συσκευές τους με τις πληροφορίες που μπορούν να δουν στο Eikonografies.com.

 

Πληρωμές

Η διενέργεια πληρωμής στο Eikonografies.com συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους Όρους πληρωμών, εκτός αν αναφέρεται ότι ισχύουν διαφορετικοί όροι.

 

Ειδικές διατάξεις για προγραμματιστές/διαχειριστές εφαρμογών και ιστότοπων

Αν είστε προγραμματιστής ή διαχειριστής εφαρμογής ή ιστότοπου πλατφόρμας ή αν χρησιμοποιείτε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης, οφείλετε να συμμορφώνεστε με την Πολιτική της πλατφόρμας του Eikonografies.com.

 

Πληροφορίες για διαφημίσεις και άλλο εμπορικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή υποστηρίζεται από το Eikonografies.com

Στόχος μας είναι η προβολή διαφημιστικού και άλλου εμπορικού ή χορηγούμενου περιεχομένου που θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους χρήστες και τους διαφημιζόμενους. Για να βοηθήσετε σε αυτό το σκοπό, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε το όνομά σας, την εικόνα προφίλ, το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας που αφορούν οποιοδήποτε εμπορικό, χορηγούμενο ή ανάλογο περιεχόμενο (για παράδειγμα, μια μάρκα που σας αρέσει) που δημοσιεύουμε ή υποστηρίζουμε. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι επιτρέπετε σε μια επιχείρηση ή άλλο νομικό πρόσωπο να μας πληρώνει για να δείχνουμε το όνομά σας ή/και την εικόνα προφίλ σας μαζί με το περιεχόμενο ή τα στοιχεία σας, χωρίς την υποχρέωση να σας καταβάλουμε κάποια αμοιβή. Αν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο κοινό για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας, θα σεβαστούμε την επιλογή σας κατά τη χρήση αυτών των στοιχείων.
  2. Δεν παρέχουμε το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας σε διαφημιζόμενους χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.
  3. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να μην προσδιορίζουμε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο επικοινωνίας που παρέχονται επί πληρωμή.

 

Ειδικές διατάξεις για διαφημιζόμενους

Αν χρησιμοποιείτε τα περιβάλλοντα δημιουργίας διαφημίσεων από τους ίδιους τους χρήστες (συλλογικά αναφέρονται ως “Περιβάλλοντα δημιουργίας διαφημίσεων από τους ίδιους τους χρήστες”) για τη δημιουργία, υποβολή ή/και προβολή διαφημιστικών ή άλλων εμπορικών ή χορηγούμενων δραστηριοτήτων ή περιεχομένου, συμφωνείτε με τους Όρους διαφήμισης από τους ίδιους τους χρήστες. Επιπλέον, οι διαφημίσεις και οι λοιπές εμπορικές ή χορηγούμενες δραστηριότητες ή το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στο Eikonografies.com ή στο δίκτυο εκδοτών μας πρέπει να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες διαφήμισης.

 

Ειδικές διατάξεις για το λογισμικό

  1. Αν κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας (ως αυτόνομο προϊόν λογισμικού, ως εφαρμογή ή ως πρόσθετο για προγράμματα περιήγησης), συμφωνείτε ότι κατά καιρούς το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να κατεβάζει και να εγκαθιστά αναβαθμίσεις, ενημερώσεις και πρόσθετες λειτουργίες με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξή του.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή άλλη προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα του λογισμικού μας, εκτός αν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το κάνετε δυνάμει άδειας ανοιχτού κώδικα ή αν έχετε σχετική γραπτή άδεια από εμάς.

 

Τροποποιήσεις

 1. Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε και να σχολιάσετε τους αναθεωρημένους όρους πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
 2. Σε περίπτωση αλλαγών στις πολιτικές, τις οδηγίες ή τους υπόλοιπους όρους που αναφέρονται ή ενσωματώνονται στην παρούσα Δήλωση, θα παρέχουμε σχετική ειδοποίηση μέσω της Σελίδας διακυβέρνησης του ιστότοπου.
 3. Εφόσον ενημερωθείτε για την τροποποίηση των όρων, των πολιτικών ή των οδηγιών και συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του Eikonografies.com, αποδέχεστε αυτόματα τους τροποποιημένους όρους ή τις τροποποιημένες πολιτικές ή οδηγίες αντίστοιχα.

 

Καταγγελία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Δήλωσης ή αν μας εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους, μπορούμε να απαγορεύσουμε την πρόσβασή σας σε μέρος ή στο σύνολο του ιστότοπου του Eikonografies.com. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το λογαριασμό ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας οποιαδήποτε στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Δήλωση θα καταγγελθεί. Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3 και 14-18.

 

Επίλυση διαφορών

 1. Κάθε αξίωση, βάση αγωγής ή διένεξη (αξίωση) που μπορεί να έχετε απέναντί μας και η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Δήλωση ή με το Eikonografies.com, θα επιλύεται αποκλειστικά στα Ελληνικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, και συμφωνείτε να υποβάλλετε στην ιδιαίτερη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων όλες τις ανάλογες αξιώσεις προς επιδίκαση.
 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες στο Eikonografies.com που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώσετε και να μας προστατεύσετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή άλλου είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να κατευθύνουμε τις ενέργειες των χρηστών του Eikonografies.com και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες στο Eikonografies.com. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στο Eikonografies.com. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη του Eikonografies.com, είτε εντός είτε εκτός σύνδεσης.
 3. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ EIKONOGRAFIES.COM ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ EIKONOGRAFIES.COM ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ EIKONOGRAFIES.COM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ EIKONOGRAFIES.COM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ, ΓΝΩΣΤΗ Ή ΑΓΝΩΣΤΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ EIKONOGRAFIES.COM, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ EIKONOGRAFIES.COM ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

Ορισμοί

 1. Με τον όρο “Eikonografies.com” ή “Υπηρεσίες Eikonografies.com” νοούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω (α) του ιστότοπού μας, στη διεύθυνση www.Eikonografies.com, καθώς και μέσω άλλων ιστότοπων και συνεργαζόμενων ιστότοπων του Eikonografies.com (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων τομέων, διεθνών εκδόσεων, widget και εκδόσεων για κινητά), (β) της Πλατφόρμας μας, (γ) των πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα κουμπιά “Μου αρέσει!” και “Κοινοποίηση”, καθώς και άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και (δ) άλλων πολυμέσων, εμπορικών ονομασιών, προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού (όπως γραμμή εργαλείων), συσκευών ή δικτύων που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν. Το Eikonografies.com διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι ορισμένες από τις εμπορικές ονομασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του θα διέπονται από ξεχωριστούς όρους και όχι από την παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 2. Με τον όρο “Πλατφόρμα” νοείται το σύνολο των API και των υπηρεσιών (όπως το περιεχόμενο) που επιτρέπουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστών εφαρμογών και των διαχειριστών ιστότοπων, να αποκτούν δεδομένα από το Eikonografies.com ή να παρέχουν δεδομένα σε εμάς.
 3. Με τον όρο “πληροφορίες” νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία και άλλες πληροφορίες σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Eikonografies.com.
 4. Με τον όρο “περιεχόμενο” νοούνται όλα όσα δημοσιεύονται, παρέχονται ή κοινοποιούνται από εσάς, ή άλλους χρήστες, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του Eikonografies.com.
 5. Με τον όρο “δεδομένα” ή “δεδομένα χρήστη” νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και των πληροφοριών χρηστών, που ανακτώνται από εσάς ή από τρίτους στο Eikonografies.com ή παρέχονται από εσάς ή από τρίτους μέσω της Πλατφόρμας.
 6. Με τον όρο “δημοσίευση” νοείται κάθε δημοσίευση στο Eikonografies.com ή οποιαδήποτε διάθεση πληροφοριών μέσω του Eikonografies.com.
 7. Με τον όρο “χρήση” νοούνται η χρήση, η εκτέλεση, η αντιγραφή, η δημόσια εκτέλεση ή προβολή, η διανομή, η τροποποίηση, η μετάφραση και η δημιουργία παράγωγων έργων.
 8. Με τον όρο “εφαρμογή” νοείται κάθε εφαρμογή ή ιστότοπος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα, ή συνδέεται σε αυτήν, καθώς και οτιδήποτε άλλο λαμβάνει ή έχει λάβει δεδομένα από εμάς.  Αν δεν συνδέεστε πλέον στην Πλατφόρμα, αλλά δεν έχετε διαγράψει όλα τα δεδομένα από το Eikonografies.com, ο όρος “εφαρμογή” θα ισχύει και στην περίπτωσή σας, μέχρι να διαγράψετε όλα τα δεδομένα.
 9. Με τον όρο “εμπορικά σήματα” νοείται η λίστα με τα εμπορικά σήματα που παρέχεται εδώ.

 

Άλλα

 1. Στο παρόν, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στο Eikonografies.com ή Eikonografies, αντίστοιχα.
 2. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το Eikonografies.com και υπερισχύει έναντι οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.
 3. Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δήλωσης κριθεί μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν επηρεάζονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
 4. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Δήλωσης δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχετική διάταξη.
 5. Κάθε τροποποίηση ή αποποίηση των διατάξεων της παρούσας Δήλωσης πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως και να φέρει την υπογραφή μας.
 6. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε σε τρίτους οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα Δήλωση, χωρίς τη συναίνεσή μας.
 7. Διατηρούμε το δικαίωμα εκούσιας εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Δήλωση σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης των περιουσιακών μας στοιχείων αυτοδικαίως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 8. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης δεν εμποδίζει τη συμμόρφωσή μας με τις διατάξεις του νόμου.
 9. Η παρούσα Δήλωση δεν προβλέπει την εκχώρηση δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.
 10. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουμε εκχωρήσει ρητά.
 11. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση του ιστότοπου του Eikonografies.com ή την πρόσβαση σε αυτόν.


Χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Eikonografies.com, συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε περιεχόμενο και πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική δεδομένων, όπως αυτή ισχύει τροποποιημένη κάθε φορά.

©2023 Εικονογραφίες - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

WP Radio
WP Radio
OFFLINE ΖΩΝΤΑΝΑ
or

Log in with your credentials

Forgot your details?